Sandplay

Sandplay

Sandplay er et terapeutisk værktøj, som gør det muligt nænsomt at styrke de helt naturlige – og oprindeligt selvhelende og kreative kræfter i mennesket psyke.

Sandplay er velegnet til både børn og voksne, der ønsker at udvikle sig personligt, at bearbejde indre smerter, konflikter og traumatiske oplevelser som omsorgssvigt, skilsmisse, alvorlig sygdom og død, adskillelse fra forældre ved f.eks. hospitalsindlæggelser, at komme i bedre kontakt med indre ressourcer og potentialer, at skabe forandring uden en masse ord, at opnå forandringer på specifikke områder (indlæringsvanskeligheder, sociale problemer, tristhed, angst, aggressivitet, indadvendthed, søvnproblemer, uro, fysiske problemer).

Eksempel på et sandplay forløb med en ung selvmordstruet pige:

Mange oplever, at det virker både opbyggende, men også dæmpende på angst, afmagt, mismod, stress – og medvirker til at ophæve disse tilstande.

For mange virker det konkret på handleniveau. Det skaber hensigtsmæssige forandringer i adfærd- og hverdagsliv.

Det er ressourceorienteret at arbejde med sandet, fordi man igennem legen – eller billedeskabelsen i sandet, er i naturlig kontakt med dybere lag i ens personlighed. Der konstrueres i sandet – og i sindet, løsninger og muligheder, som er udenfor vor almene bevidstheds rækkevidde.

Læs en tilfreds klients oplevelser med sandplay her.

Du kan læse mere om teorien bag Sandplay, og hvordan det udføres på dansksandplayinstitut.dk/uddannelsen/og www.yes2life.dk.

Livets elv

“Livets elv” er en metafor på bevægelse – livets bevægelse.Livets elv
Menneskets ubevidste sind kommunikerer til det bevidste sind via symboler. Symbolerne i “Livets Elv” giver et spejlbillede af ens indre, og når vi samarbejder og kommunikerer med vores ubevidste sind via symboler, kan vi skabe dybe forandringer.

Individuel terapi
”Livets Elv” er en terapiform, hvor der arbejdes ved brug af symboler. Den er specielt velegnet til at arbejde med relationer.

Som familie eller gruppe
Det er en måde at fortælle familiens historie på, som kombinerer både den voksne og barnets måde at udtrykke sig på. Det skaber rum og mulighed for at sige ting til hinanden, som vi ikke har sagt før. Vise ting som ikke er vist før. Vis og fortæl i stedet for at sige og snakke. Sige og gøre i stedet for at sige og høre. Der arbejdes konkret med tov og symboler. Tovene symboliserer tid og relationer – symbolerne oplevelserne. Der skabes rum og muligheder for at italesætte usagte ord, hændelser, situationer osv.