Til virksomheder

Medarbejdertrivsel

Medarbejdere

Vi udvikles – og lærer hele livet igennem. I perioder kan vi opleve ”blokader”, som kan betyde mistrivsel, sygemeldinger, eller have andre negative konsekvenser.

Her i 2016 ser ca. 340.000 danskere sig ikke i stand til at klare hverdagen uden indtag af ”bedøvende midler.”

Udviklingen i samfundet og på arbejdsmarkedet kræver, at vi er omstillings- og udviklingsparate. I går er ikke nødvendigvis som i dag. Vi må være beredte på forandringer, ellers afvikles vi.

Vi er ikke alle klædt på fra naturens side til det tempo. Mange har svært ved forandringsprocesser og ny indlæring. Måske har skoletiden sat sine negative spor i din medarbejder. Måske er der tidlige traumer og tabubelagte temaer; f.eks. i forhold til at lære, læse og stave, social isolation og generelle vanskeligheder ved at turde ytre sig om egne forhold og stå op for sig selv – og dermed sin egen sundhed og trivsel.

Det er ofte skamfuldt og tabubelagt. Ofte går det helt galt, før det når ”chefens bord”.

Kender du signalerne på mistrivsel?

Din virksomhed er sandsynligvis også påvirket af dette samfundsproblem. Det koster dyrt. En tidlig forebyggende indsats har ikke alene menneskelige fordele – men klart også økonomiske.

Er du i din virksomhed opmærksom på de udfordringer, der kan påvirke medarbejdertrivsel og ydeevne?

En dygtig og sund medarbejder er en medarbejder, der udvikles og er ”up to date” med sit potentiale gennem kurser og den samfundsmæssige udvikling, der har indflydelse på din virksomhed. Medarbejderen er forandringsparat og åben over for nye tiltag.

Hvor sund er din virksomhed?

MedarbejderudviklingMedarbejdertrivsel

ELLA tilbyder individuelt tilpassede medarbejderforløb.

LangtidssygemeldingLangtidssygemelding

Hvordan du undgår, at dine medarbejdere langtidssygemeldes.

MedarbejderrollerMedarbejdere i forandringsprocesser

En workshop, der gør processen nemmere.

Ring eller skriv endelig, hvis du har spørgsmål.

[icon type=”glyphicon glyphicon-earphone” color=”#100060″ fontsize=”16″] 40 23 83 89      [icon type=”glyphicon glyphicon-envelope” color=”#100060″ fontsize=”16″] ek@ella-krog.dk