Vil du selv eller vil du have en pille?

Vil du selv eller vil du have en pille?

Det lyder umiddelbart  hårdt, firkantet og ikke mindst unuanceret. Så lad mig allerførst slå fast: Det er helt i orden, hvis du ikke sig dig selv i stand til at klare dig uden medicin. Så skal du naturligvis – og helt uden skyld og skam, tage imod den medicin, der findes for at afhjælpe den tilstand, du er i.

Til dig der stadig har modet, tilliden og ressourcerne i behold.

Vi er ved at sygeliggøre den halve befolkningen, vil jeg tillade mig at mene. Det er på høje tid, vi får sat en stopper for den vej at gå – lige i armene på medicinalindustrien og tro, det er det eneste rigtige at gå. Selv børn og unge, med deres ufærdige hjerner, bliver fyldt af medicin vi faktisk ikke ved, hvad gør ved deres naturlige udvikling til voksne individer.

Hver gang vi vælger at bedøve vores sanseapparat, mister vi den naturlige evne til at regulere, reagere og tillære os kompetencer, der guider os, af naturens vej, til at klare os i livets udfordringer.

“Når elastikken er sprunget”

Er du eller dit barn, kommet så langt ud i “et dårligt liv” at der er tale om decideret skader/ sygdom, så søg omgående det etablerede system og bed om den hjælp, der er at få.

MEN…..

Mangt og meget handler om din historie.

340-350.000 herboende (sidst jeg tjekkede statistikken), mistrives i deres almindelige hverdag – DE ER IKKE SYGE! De er i en tilstand, deres liv har ført dem hen til.

Læs også:  Tør du stole på din partner?

Langt de fleste af disse voksne, så vel som børn og unge, mistrives i  deres almindelige hverdag. Vi bør skelne højt og klart mellem de, der er syge og de der mistrives i de miljøer, de befinder sig i.

Vi må stoppe symptombehandlingen og finde årssagen i stedet.

Og ikke mindst bør vi undersøge til bunds, før vi gør noget som helst andet, hvilket indre miljø personen lever ud fra:

  • hvordan oplever og sanser du verden…. og hvorfor.
  • hvilke mønstre og strategier har vi lært at gøre brug af, hvilke ikke
  • hvilke værdier og overbevisninger er vi styret af

Vil du prøve indsigt i livsduelighed først?

Er du voksen, barn, ung eller forælder….

Jeg tilbyder dig psykoeducation ( – læren om hvordan vi tidligt i livet, indlærer gennem vores sanser). Du får, på let forståelig vis, indsigt i:

  • de tidligste mønstre og overlevelsesstrategier (arv og miljø….  og slægter følger slægters gang)
  • overbevisninger og værdier, der oftest ubevidst, styrer dig i en usund retning (ængstelse, pleaseren, mindreværd etc…..)
  • følelser og adfærd, der “kommer til” at skabe grobund for mistrivsel: frygt, mistillid, angst og undgåelsesadfærd
  • kroppen, der sender diffuse smerter (fysiske og psykiske), der ikke giver mening, da de kommer og går – og tilmed flytter sig rundt i kroppen og skaber uro både nat og dag.

5 -7 sessioner er oftest nok.

Vi starter altid med en indledende samtale om dig eller dit barn/unge. Først herefter tager du beslutning om, om karakteren af den tillid og kemi, du oplever i dig – og imellem dig og mig, er den rette for dig. Det er SÅ vigtigt, når du skal modtage hjælp, at du befinde dig godt, i det fysiske rum du befinder dig i – og med den, der skal hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil være.

Læs også:  Mistrivsel hos barnet, gør noget ved dig.