Er dine værdier dine?

Dine værdierEller er dine værdier nogle, du har arvet ?
Ønsker du større motivation, energi, positivitet, at kunne udfordres uden at tænke begrænsninger. Få det godt med at tage beslutninger og turde stå alene med et synspunkt. Eller ønsker du blot et større kendskab til dig selv og de ting, der styrer dig?

Størstedelen af vores væren og gøren er styret af vores ”arvede”, ubevidste og automatiserede værdier og overbevisninger. Vi er børn af vore forældre. Vi er produktet af en kultur på godt og ondt, hvad enten det bekommer os vel eller ej – og det præger os ubevidst i vores hverdag. Ved at flytte disse ubevidste dele op i vores bevidsthedsfelt, kan vi omdanne disse mønstre, så de samarbejder mere konstruktiv hen imod at opnå, dine ønsker om det gode liv.

Du får indsigt i hvordan du skaber større motivation og energi, sætter fokus, fungerer i forandringsprocesser, forandrer relationer.
Du får udvidet dit kendskab til dine indre mønstre.
Du får et værktøj, hvormed du kan træne din evne til at sige til og fra.
Du får et værktøj, der hjælper dig, når du skal forberede dig på en ny eller svær situation: samtale, et nyt job/ uddannelse, og andre væsentlige emner i dit liv.Værdier

Vi arbejder med sol– og skyggersider (arketyper), forskellen på at være og at gøre, den kognitive intelligens, den kropslige intelligens, værdiafklaringsprocessen.

Ved at kende dine egne indre værdier i forhold til forskellige livsområder, vil du opleve at få en vidunderlig ”sparringspartner” i dig selv. Du kan blive din egen bedste ven.

Næste
Ikke planlagt

Vilkår gældende for afholdelse i ELLA´s egne lokaler
Deltagere: min. 4 – max 8 personer.
Varighed: 4 timer.

Pris
800 kr. – se betalingsvilkår.

Interesseret? Henvend dig her:

    Dit navn *)

    Din e-mail *)

    Hvilket kursus/foredrag drejer det sig om *)

    Din besked

    *) skal udfyldes