Før sproglig terapi

Før sproglig terapi – for større børn og voksne

Foer-sproglig

Inspireret af den franske børnepsykoanalytiker Francoise Dolto:
“Lad aldrig barnets smerte blive glemt.”
“Det er det usagte, der binder energi.”

Terapi med større børn og voksne, der har været udsat for traumer i det før sproglige.

Eksempler: Problematisk graviditet, fødsel og parforhold, indgreb og behandlinger i forhold til for tidlig/forsinket fødsel, kuvøseophold, hospitalsindlæggelser eller anden adskillelse fra moderen/forældre.

I dag er vi opmærksomme på tidlige traumers permanente forstyrrelser i det senere liv.

Symptomer
Angst, koncentrationsbesvær, sårbarhed, modløshed, irritabilitet, følelsesmæssig ustabil, barnet er i en tilstand af indre uro og spænding, manglende sociale kompetencer, kommer ofte i konflikter.

Formål
I terapien får børnene, med forældrene som vidne, sat ord på tidlige traumer, hvorefter de gennem leg med symboler i sandkassen bearbejder det, som de får fortalt. Børneterapien strækker sig over 8-10 gange. Børn skal ikke som voksne gå i terapi. Hos børn gælder det om så hurtigst som muligt at finde de midler og de ord, der kan lindre barnets kval og bringe det tilbage i en dynamisk udviklingsproces. De skal hjælpes på sporet, så deres egne iboende sunde kræfter kan styrke deres videre udvikling.

Efter et terapeutisk forløb ser vi ofte, at barnet får indre ro, bliver fast i blikket, virker glad, og lysten til leg, læring og kammerater får plads i barnets liv. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Målgruppe
Børneterapien retter sig mod børn som voksne, der viser tegn på mistrivsel, og som vi ved er født for tidligt – eller har været udsat for et traume i de første leveår.

Fremgangsmåde
Hos større børn og voksne husker kroppen traumer fra de første år. På grundlag af forskning i spædbarnets hukommelse beskriver Daniel Stern teorien om, hvordan spædbarnet husker i hele episoder (erindringsbilleder). I hver episode indgår oplevelsen af egen aktivitet, sanseindtryk og følelser. Det kobles sammen til en erindringsenhed. Spædbørn husker i helheder. En af For tidligt foedtkomponenterne i denne erindringsenhed kan siden hen vække hele erindringsbilledet og skabe forventning om, hvad der kan ske.

Børneanalytiker Francoise Dolto har i 30 år arbejdet med børneterapi i Frankrig. Gennem hendes arbejde er kommet inspirationen til aldrig at lade barnets smerte blive glemt, dvs. ikke at overhøre betydningen af de traumer, som nogle børn og spædbørn tidligt pådrager sig. Det er på ingen måde glemt blot fordi, det er fortiet over for barnet.

Menu