Supervision

Supervision er et redskab til at opnå distance til sin faglighed

Det sikrer, at du og dine kolleger lærer noget af de mange udfordringer, dilemmaer og succeser, som hverdagen byder på. Her kan du få hjælp og inspiration til konkrete spørgsmål og udfordringer i dit arbejde med mennesker.

Med supervision vil du og dine kolleger som udgangspunkt udvikle professionelle og personlige kompetencer, der styrker indsatsen overfor den pågældende målgruppe.

Hvad er supervision?

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal være med til at understøtte den faglige udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. 

Supervision bliver hyppigt anvendt som faglig udviklingsmetode blandt pædagoger, omsorgsarbejdere, sundhedsfagligt personale og andre professioner, der arbejder med mennesker. 

Som supervisor arbejder jeg med den konkrete problemstilling og hjælper med at identificere kerneproblemerne. Derefter sætter jeg dem gerne ind i en teoretisk ramme og vinkler derfra problemstillingen fra forskellige sider.

Supervision er løsningsorienteret, og angår ikke kun forståelse af en enkelt problemstilling, men ofte også overvejelser om konkrete handlingsmuligheder. Supervision handler nemlig ikke kun om at løse problemet og finde strategier for at løse det. 

Det særlige ved supervision er, at man reflekterer over, hvordan man tænker om problemet, og hvordan man bliver påvirket af det. I forlængelse af dette, skal man reflektere over, hvilke konsekvenser det har for den måde, man agerer på som fagperson og som menneske. Dermed har supervision et særligt islæt af personlig udvikling.  

Hvorfor supervision?

Relations arbejde er uforudsigeligt og komplekst, fordi det handler om mennesker. Supervision indenfor socialområdet handler ikke kun om at udtænke strategier og løse problemer. Det handler om, at du bringer dig på afstand af hverdagstænkningen, så du i stedet kan se det hele udefra og reflektere over, hvordan du normalvis tænker om udfordringerne i dit arbejde, og hvordan du bliver påvirket af dem. 

Supervision er dermed personlig udvikling, som får dig til at se på dine arbejdsudfordringer med andre øjne. Som supervisor indenfor socialområdet hjælper jeg dig til at reflektere over dine personlige mønstre og den måde, du agerer på som fagperson og som menneske.

Supervision handler altså ikke om problemet, men om selve relationen til problemet. 

Hvem er supervision for?

Supervision er for alle, der er i berøring med mennesker, som har brug for hjælp på enten den ene eller den anden måde. I virkeligheden er supervision godt for alle, der arbejder med eller hjælper andre mennesker. 

Mine kunder er ledere og medarbejdere, som arbejder med menneskelig udvikling og adfærd. Det kan for eksempel være professionelle, folk der arbejder med mennesker indenfor pleje-/omsorgssektren, socialområdet, misbrugsområdet, skoleområdet, handicapområdet, specialområdet mv. 

Supervision indenfor pædagogisk, omsorgs og sundhedsfagligt arbejde

Supervision er et vigtigt element i din faglige udvikling, når du arbejder med mennesker. Hos mig finder du et trygt rum med plads til undren og refleksion, og med stor respekt for din fornemmelse af sagen. 

Vi arbejder med sagssupervision samt med relationen mellem dig som supervisand og din målgruppe. Jeg tilbyder supervision til omsorgs- og sundhedsfagligt personale, for eksempel pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 

Vi sammensætter i fællesskab med supervisionen på de grundlag af de faglige mål, metoder og værdier, som organisationen har valgt at satse på. Supervisionen er et professionelt forum, hvor man blandt andet lærer at håndtere udfordringer. 

Supervision hos Ella Krog

Som supervisor lægger jeg stor vægt på at skabe en tryg atmosfære og en gensidig respektfuldhed. Dette gør jeg for, at læringen kan finde sted under de bedste forudsætninger. Jeg hjælper med at identificere, hvordan modoverføringer hos supervisanden kan forstås i relationen til sagen, der er til supervision. Dette arbejdsfelt informerer jeg som regel om på forhånd, så det er afklaret, hvorvidt dette ønskes som en del af supervisionen. 

Ønsker du at høre mere eller påbegynde et forløb, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 40 23 83 89 eller sende en mail på ek@ella-krog.dk. Herudfra kan vi sammen tilrettelægge et forløb til supervision. Alternativt kan du også udfylde kontaktformularen, hvor jeg herefter hurtigst muligt vender tilbage på din henvendelse. Jeg ser frem til at høre fra dig!

Menu