Du ved jo ikke, hvad du ikke ved, før du ved det

Langt de fleste handlinger, faktisk i omegnen af 80-90% af vores gøren og laden, er styret fra det ubevidste. Det er ganske egentligt indlærte vaner og reaktionsmønstre, der gør, at vi gang på gang oplever at gøre de samme handlinger, ender de samme steder, begår de samme fejl: ”Nu skete det igen, HVORFOR!” Ganske enkelt fordi, så længe vi gør som vi plejer, får vi det, vi plejer.

Den del af vores ”indre styresystem”, jeg gerne vil folde ud for dig, er den indre stemme, der konstant taler til dig, uden du nødvendigvis opdager det. Måske vågner du op til bevidsthed midt i en lang tankeproces og tænker: ”Du godeste, hvordan kom jeg herhen”?! Måske kender du det blot som en lidt flygtig undren. Men helt sikkert er det at rigtig mange mennesker oplever ved egen tankekraft:

 • At blive triste og kede af det
 • Oplever mindreværd og isolation
 • Bekymringer, ængstelse og angst
 • Følelser, der gør dem ude af sig selv
 • Tankemylder og søvnløse nætter
 • Begrænsninger, skuffelser og vrede

Det er din indre kritiker, der er på spil. Den findes i flere udgaver: den der giver skyld, den der straffer og den der kræver. Måske vil du, når jeg folder det mere ud, kunne nikke genkendende til en eller flere af dem.

Din indre kritiker er lige så gammel som du selv. Det er en del af dit ophav, en del af dig, du har fået med dig fra den familie, du er dannet i. Om du er din egen bedste ven eller egen værste fjende, handler om måden vi blev mødt og støttet på at vores forældre og andre væsentlige personer i opvæksten.

Skulle du have et ønske om at frigøre dig – eller bare omdanne din indre kritiker, så kan jeg allerede nu fortælle dig at det kan du opnå… Og det er ikke så svært som du måske tror. Det handler altsammen om at forstå, hvad og hvordan disse uhensigtsmæssige mønstre er tillært og dannet gennem din opvækst i familien og i slægten. Det kommer nemlig ikke nogen fremmede fra!

Det, du er bevidst om, kan du ændre gennem grundlæggende forståelse og indsigt. Den manglende forståelse og indsigt, du jo ikke havde adgang til, da kritikeren i dit indre blev dannet.

Når du ved, hvor ”støjen i dit indre” stammer fra, sker der små og store mirakler i forhold til, hvordan du vil opleve dig selv og verden omkring dig fremover.

Kunne det være noget for dig, så følg med her.

Den indre kritiker 1. af 3

 1. Den indre snak, der straffer.

Den straffende kritiker sørger for, at du får at vide, du er forkert, sådan må du ikke være. = Du nedgør derfor dig selv og din egen værdi som menneske. Du straffer måske dig selv for at ville sige fra, sætte sunde grænser (for dig selv og andre), for at drage omsorg for dig selv og dine egentlige behov: ”Hvor er du dog egoistisk, tænker kun på dig selv, ikke så sært de ikke kan lide dig,” osv. Faktisk kan du jo heller ikke, lide dig selv…. så derfor lade du dig lide gennem den indre selvsnak. Du fortjener straf. 

Læs også:  Syg af bekymring

Måske forsøger du i dag at fremstå stærk og usårlig udadtil, fordi du har modstand imod at andre skal se dig sårbar og svag. Det kender du måske fra ”skæld ud” og anden form for afstraffelse i barndommen, der gik på DU ER FORKERT. Måske er du ubevidst rigtig god til at blive ”forladt” i en ikke forståelse af dig selv, men (over-) lever i en tilstand af tung skyld og skam (forkerthed). 

I forhold til andre, vil denne straffende kritiker gerne give dig: mindreværd, gøre dig anderledes end andre, sær. Den kan også ville have behov for at hævne sig og være straffende overfor andre, så de også kan mærke hvordan det er at være dig. Altsammen for at lindre din egen smerte. – Et forehavende, der aldrig lykkes. ”Det”/ du opnår aldrig fred den vej.

Dommeren   Indre selvsnak

 • Det må du ikke
 • Du er ikke vigtig
 • Du skal ikke tro du er noget
 • Du har ikke noget spændende at sige
 • Du skal tilpasse dig mængden
 • De kan ikke lide dig når….
 • Du fylder for meget
 • Du må ikke være vred, ked af det, sårbar, klog
 • Pas på…. Det er for farligt

Den indre kritiker 2. af 3

 1. Den indre snak, der kræver.

Det er aldrig helt godt nok. Det må du kunne gøre bedre! Du lavede fejl! Det er kun succeser der tæller. Der skal ydes og præsteres på højt niveau, hver gang. At være 2ér er ikke godt nok. Bare at være med, er no go og nærmest meningsløst.

Du kender det måske som ”12- tals pigen” (personen, sorry), slavepiskeren” eller ”flueknepperen”.

Den krævende indre kritiker bliver aldrig tilfreds. Den holder dig til ilden til den omsider kollapser: udbrændt, selvskadende, på piller eller anden form for afhængighedsflugt. Men oprindelig styret af høje værdier, krav og forventninger.

Der stilles kontinuerlige krav og gives kommandoer, selv på en fridag. 

Denne indre kritiker er også dannet tidligt i barndommen og stammer oftest fra en omsorgspersons egne høje (og ofte ikke selv-opnåede) krav til sig selv. Måske ligger der en slags ”mangelkultur” gemt bagved – en skjult overbevisning om at der ikke var/er nok til mig – at jeg er utilstrækkelig og ikke ”nok”.

Læs også:  Har dit barn en følelse af mindreværd?

Måske har der reelt ikke været nok til alle i din familie / i din slægt, i tidernes morgen. Måske har der vitterligt været tale om følelsesmæssigt – og/eller fysisk sult, og en reel kamp for at overleve? Måske er der i dit bagland en eller flere stræbsomme, arbejdsomme eller perfektionistiske mennesker, der var drevet af ”det perfekte”.

Ud herfra, har du måske arvet denne selv-krævende kritiske identitet?

Slavepiskeren Indre selvsnak

(uhensigtsmæssig og automatisk selv-piskeri ud fra ubevidste indre påbud) 

 • Tag dig nu sammen
 • Kom nu – videre – mere!
 • Kom nu i gang
 • Du er nødt til…..
 • Du kan godt klare det
 • Du kan ikke stoppe nu
 • Det kan du godt gøre bedre
 • Du skal have styr på det
 • Du må forberede dig bedre
 • Slapsvans – du kan sove når du bliver gammel

Den indre kritiker 3. af 3

 1. Den indre snak, der giver skyldfølelse.

Der er 2 dele af denne: Den del, vi er født med = den der vækker en god eller dårlig – men sund skyld eller samvittighed, der hjælper dig med at holde dig nogenlunde på dydens smalle sti. Den gør dig social omgængelig og skaber gode relationer. Den hjælper dig med at sige undskyld, på den sunde måde, når det er relevant og sundt for relationen.

I den anden del derimod, er tillært/overført skyld og skam. Det er sjældent sundt og konstruktivt. For den former ofte din indre selvsnak med, at du sikkert vil, hvis du bidrager med noget som helst, komme til at både svigte og skuffe andre med det du siger og gør. Du mærker, det er din skyld, blot du har været i rummet, da noget skete. De andre vil se og opleve dig som egoistisk og selvoptaget, skulle du vove dig ud i at udtrykke dine behov. Du vil helt sikkert vække andres vrede og skabe konflikt.

Du vil sikkert have brug for at være ”god” og omgængelig og sætte andre behov før dine. Du vil sikkert være udfordret på at få sagt til/fra i forhold til, hvad der er dit eget behov.

Også denne indre kritikers grobund er dannet tidligt i livet. Måske har du som barn ofte måttet tilsidesætte dine egne behov, for at opnå anerkendelse og kærlighed fra dine voksne. Hvilket barn, vil ikke hellere roses end skældes ud? Måske kommer du fra en familie, hvor børn måtte tage ansvar for de voksnes ve og vel. Der skulle tages særlige hensyn til fars/mors behov, eller den ”støj” der ulmede imellem dem. Du har som barnet i det, måtte indordne dig under vilkår et barn ikke evner at tage ansvar for eller bare forstå, – og derfor påtog dig skylden for det, når det gik galt.

Læs også:  Tilgivelse

 

Familieopstilling som terapeutisk metode.

At sætte sunde grænser – uden at skabe indre konflikt.

Det er aldrig for sent at få en rigtig sund og god snak med sin indre kritiker. I Familieopstilling opstilles ”det” som du har lært og som du tror er sandheden om dig…. Det er det dog sjældent. Men det er den tidlige lærdom, du har lært at leve efter, sandsynligvis helt uden for din kontrol meget af tiden. Du gør det bare.

Det styrer og guider dig i alt, hvad du foretager dig. Og da du gerne, som alle andre, vil bekræftes i det du tror på, fortsætter du blot. Måske er du en af dem, der fortsætter helt ud i:

 • Stress og depression
 • Lever i usunde forhold
 • Har problemer med kolleger, chefer og andre autoriteter 
 • Er blevet/bliver mobbet eller den der mobber…. Mobning foregår også i ægteskaber, venskaber og i nærmeste familie. Er du bevidst om det?

 

Den indre kritiker – der er god og effektiv hjælp at få.

Familieopstilling som metode.

At sætte sunde grænser, uden det skal ende i indre eller unødige ydre konflikt, handler om at minimere vores egen indre begrænsende dialog.  At kunne mærke, sanse og fornemme hvad der er rigtigt og forkert på den omsorgsfulde måde – og handle ud fra denne erkendelse, skaber et langt sundere og lettere indre liv. 

Kort sagt, så folder vi i Familieopstilling, nænsomt din selv-kritiske-identitet ud, så det bliver tydelig for dig, hvad der er sket…. Vi kigger på årsagen til, du gør som du gør.

Vi eksternaliserer det, du som barn lærte via dine familiære relationer, på en enkel og tydelige måde, så du kan se de relationelle mønstre, der er de bagvedliggende årsager til, din indre kritiker. I de dele, der i dag ikke fremstår hensigtsmæssige og sunde for dig, vil du kunne kigge opdage:

 • mønstrene det kommer af 
 • hvilke strategier du agerer efter
 • hvilke følelser du forsøger at tage vare om

 

Familieopstilling ved hjælp af figurer (stedfortrædere) 

I Familieopstilling eksternaliserer vi disse familiære dynamikker, så det relationelle mønster bag kritikeren bliver tydelig. 

Vi kigger på barnets ubetingede loyalitet og vores henholdsvis straffende, krævende og skyldpålæggende kritiker for det arbejde, der har fundet sted. Det har været vigtigt på et tidspunkt for at overleve.

Gennem dit, nu voksne overblik, kan det lade sig gøre at give slip på barnets naturlige loyalitet og forbundethed og høste frugten af den nye bevidsthed, du nu ser tydelig.