Hvad er angst

Angst kan du have uden, du ved det.

Den sunde angst, er en helt naturlig grundlæggende følelse, du har fået med dig ind i livet. Den passer på dig. Men når din angst bliver unaturlig, tager den over og styrer dig.

Den begynder mere og mere at bestemme over dig:

 • Styre, hvad du kan gøre og ikke kan gøre.
 • Sender dig tanker og følelser, du ofte, med din fornuft, godt kan forstå, ikke er sande. Men angsten gør dem så levende og nærværende, at du nogle gange tror, du kan dø af det.
 • Du behøver ikke en gang at være i situationen. Bare du tænker på det, kan angsten komme snigende.
 • Du vil gøre rigtig meget for at undgå at komme i en situation, hvor du før har oplevet, du har været angst.
 • Kroppen sveder/fryser, det prikker og stikker. Du har måske svært at trække vejret. Trykken for brystet. Ondt i maven eller kvalme….. du har så meget lyst til blot at komme væk.

Angst er ikke en sygdom, men en tilstand.

Angsten kender ikke fornuft. Det er en følelsesmæssig tilstand, der opleves meget ubehagelig og virkelighedsfjern – og alligevel så helt nærværende og virkelig. Du kan have en angst for noget bestemt, eller du kan være angst for mange ting (generaliseret angst). Ofte starter det ret pludselig, som et lyn fra en klar himmel. Andre gange snigende, og langsomt bliver der flere og flere ting/situationer, du før har kunnet, men du nu for alt i verden, vil undgå.
 

Du ændrer adfærd.

 • Bliver rastløs og urolig. Svært ved hvile.
 • Svært ved at koncentrere dig og holde fokus.
 • Mister appetitten eller spiser mere  – og usundt.
 • Kan ikke falde i søvn eller vågner ofte.
 • Trang til at isolere sig og blive inaktiv.
 • Svært ved at overkue selv hverdagsting.
 • Glemmer, og er fjern og fraværende.
 
Jeg kan hjælpe dig:
Vi starter med en samtale, hvor vi afdækker, hvad der er din udfordring og hvordan din angst viser sig. Efter ganske få sessioner (3-4), vil du mærke en effekt af vores arbejde.
 
Jeg bruger oftest:
Psykoeducation: læren om angstens væsen og hvordan den agerer. Det vi kender, er vi mere trygge ved. Så at kende angsten som en del af dig, der kommer og går, hjælper dig tilbage til dig selv.
 
Meta kognitiv terapi: Hvor vi arbejder med dine tanker om din tanke, angst. -Hvordan du håndterer angsten og ved egen hjælp at kunne mindske den via af bestemte øvelser. 
 
Begge metoder har en hurtig og effektfuld måde, at bringe dig tilbage, som “dirigenten” i dit eget liv.
 
Herudover, bruger jeg Sandplay og Arketyper, der begge arbejder nænsomt, men effektivt i det kreative – og kollektive ubevidste felt….. Altså uden om ord, men gennem billed -og symbolsprog.
 
 

Link til artikel “Hver 4. kæmper med angst“. Så du er slet ikke alene

 

En sund selvforståelse

Hvis du trives og er i god balance med dig selv og dine omgivelser; du har overblik og går efter det, der skaber et meningsfyldt liv for dig. Så er alting vel helt okay, ikk’?

En usund selvforståelse skaber angst, ensomhed og en følelse af forkerthed

Er svaret angst, frygt, bekymring, uro, stress, en følelse af ensomhed eller forkerthed enten, når du er med dig selv, eller når du er med andre; så er det på tide, at du kigger nærmere på de historier, du fortæller dig selv og andre.

Mange af ”vores historier” bygger på et barns erindringer. Disse erindringer kan ”spille dig et puds”, fordi de lever i det ubevidste og styrer dine handlemønstre i nutid helt uden du ved, at det er det, der sker. De er oplevet med et barns begrænsede livserfaringer, naturlige lyststyrede impulser – og bliver ofte et offer for følelsernes vold.

Vi kommer til at leve i vores egen genfortælling og ikke i den virkelighed, der eksistere her og nu. Vi danner handlemønstre, der hele tiden bekræfter sig selv – altså selvskabte forestillinger om en virkelighed, der måske slet ikke er – uden for dig selv. Det skaber angst og ensomhed.

Overvej, om ikke det er på tide at droppe (nogle af) dine historier. “Vær’ dig – de andre er taget.”

Vil du gerne være fri af din angst?

At leve i overensstemmelse med sig selv og dit eget værd skaber indre ro, balance, en følelse af overskud og glæde. Det gør livet sjovere, lettere og meget mere meningsfyldt.

At leve i andres krav og forventninger skaber ængstelse, angst og ensomhed. Det føles som en indre tomhed og forkerthed. Som at befinde sig udenfor – eller ved siden af sig selv. Og det er vel også det, der er sket. ”Du har forladt dig selv” i dine bestræbelser på at være go’ nok for andre.

 
På et tidspunkt overtager vi selv ”forældrerollen”

Som små samarbejder vi over evne – og ud fra andres krav, værdier og forventninger. Vi forlader os selv. Vores egne indre fortællinger banker på og fortæller, at noget er helt galt. Følelsen af skam og det at være ”forkert”.

Men da vi har lært, at det uden for os selv, er det, der tæller; det er herfra tryghed, anerkendelse og kærligheden kommer, så fortsætter vi op igennem barndommen, ungdommen og (for nogen) langt ind i voksenlivet med at søge velvære, kærlighed og mening med livet – uden for os selv.

På et tidspunkt – for nogen allerede i barndommen – melder den usunde angst sig. Som en tyv om natten farer den ind i kroppen og overtager styringen af vores adfærd. Angsten kan være dybt ubehagelig – som om man skal dø, så den forsøger vi at undgå.

Angsten for angsten

Vi forsøger at undgå at blive angste, og det er forståeligt, for angst er meget ubehageligt. Desværre øger vores modstand med angsten, angsten. Lidt populært kan man sige, angsten lever af modstanden – den nærer den.

På den måde overtager angsten mere og mere vores liv. Den, er blevet det, der styrer, hvad vi vælger at sige ja tak og nej tak til – alene for at undgå angsten og den panik, der ofte følger med. Vi begynder at isolere os fra det liv, vi kender.

Vi tror, at det er noget uden for os selv, der er farligt, og ser ikke, at angsten er noget vi selv skaber i vores egen indre virkelighed. I virkeligheden, uden for os selv, eksisterer den ikke.

Kontakt ELLA. Psykoterapi virker effektiv på angst. Den første samtale er den vigtigste.

Læs også …

Mine blogs om mine egne 15 år med angst. 

Menu