Stop det selv sabotage

Følelserne er dine, men du er ikke dine følelser

Et studie i dine følelser og om. hvordan du kan omdanne negative og begrænsende følelser til en stærk medspiller, der støtter dig i at nå dine mål.

Vi skal udforske følelserne – og deres budskab. Alle menneskelige følelser er lige rigtige, og der er en god grund til, at vi har lige netop de følelser, vi har. De er blot ikke altid hensigtsmæssige i de situationer, hvori de viser sig. Derved danner de ofte grundlag for konflikt, misforståelser, fastlåsthed og handlingslammelse, og kommer til at står i vejen for ”det egentlige ærinde”, vi er ude i.

Vores følelser er styret af gamle vaner og handlemønstre, som en gang var virkningsfulde for os. Men vi forandrer os, og ligeså gør vores omgivelser. Ved at blive bevidste om vores vaner og mønstre, kan vi skabe forandring for os selv.

Her er et par punkter, som vi vil arbejde med:

 • Hvordan du går ind bag om følelsen og spørger, hvad dens budskab er.
 • Er det muligt at vælge en følelse?
 • Hvilken betydning har tanken i forhold til følelsen?
 • Hvilken betydning har udtrykket, jeg giver følelsen – og hvordan anvender jeg den?
 • Hvordan forebygger eller undgår jeg bestemte situationer, der er vanskelige for mig?

Kurset vil foregå i en vekslen mellem små teoretiske oplæg, individuelle og fælles processer og gruppeopgaver. Den munder ud i en refleksion over den viden og erkendelse, processen har givet, og hvordan vi kan bruge den som grundlag for personlig udvikling.

Du vil få værktøjer med fra kurset, som gør dig i stand til at se dig selv i et andet perspektiv.
En ny selvindsigt, der forklarer, hvorfor alt forandring starter i og med os selv.

Meget mere end vi aner, kan stamme fra eksempelvis angst

Næste: 22. september 2018, kl. 10-14
Alle mine kurser starter, når min. 4 personer er tilmeldt.

Vilkår gældende for afholdelse i ELLA´s egne lokaler

Deltagere: min. 4 – max 8 personer.
Varighed: 4 timer.

Pris
800 kr. – se betalingsvilkår.

Interesseret? Henvend dig her:

  Navn

  E-mail

  Hvilket kursus/foredrag drejer det sig om?

  Besked

  Du er ikke dine tanker og følelser
  Menu