Afhængighed og misbrug

Afhængighed og misbrug, kan have mange ansigter og kan være koblet på mange ting: stoffer, arbejde, porno, mad (for lidt/for meget), opmærksomhed, alkohol, sex, Facebook – og mange andre ting.

Hvad er afhængighed og misbrug

Afhængighed og misbrug, er et forsøg på at finde ro, trøst, fred, så hurtig som muligt. Men afhængigheden giver ikke den ro, trøst eller fred ret længe, så banker den på igen; bliver ved med at ville stilles tilfreds. Det er, som at tisse i bukserne for at holde varmen – det virker kun i kort tid, så kommer kulden og ubehaget væltende igen som skyld, skam og forkerthed.

Kender du nogen der er afhængig, som ikke selv vil erkende det? – Dig måske?

Vil du din afhængighed til livs, må du finde ind i den egentlige indeklemte følelse, der styrer din afhængighed: frygt, ensomhed, generthed, sorg, tristhed, vrede, mindreværd, forkerthed.

Psykoterapi kan give dig indsigten og værktøjerne 

Viden og indsigt i sin selvforståelse, kan være en tryg vej at gå, når modet til at bryde ud af afhængigheden, skal bygges op. Det kræver mod at turde se sin afhængighed – sårbarhed i øjnene. Afhængighed er en kompensation, for et behov du har,  der ikke er blevet set, hørt og imødekommet…. Derfor kompenserer du.

Der ligger en følelse skjult bag enhver afhængighed. En oplevelse, din krop husker som ubehagelig, og som den for alt i verden, vil undgå at komme i…… Derfor flygter du ind i din afhængighed. Det er stærke, meget stærke kræfter, der her styrer dig.

Sådan defineres afhængighed og misbrug:

– Man har trang.
– Man har svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
– Man har abstinenser og giver efter for afhængigheden for at undgå abstinenser
– Man har svært ved at nedsætte og stoppe forbruget (tolerance udvikling).
– Afhængigheden spiller en dominerende rolle i forhold til, hvordan man prioriterer og bruger sin tid.
– Man fortsætter med det man er afhængig af, selvom der er negative konsekvenser.

Med- afhængighed

Det er tit de nære pårørende, der oplever den største smerte, når en person får et afhængigheds problem, og det at måtte se magtesløst til, mens afhængighedens konsekvenser påvirker en man elsker, er en frygtelig oplevelse. Den kan blive altødelæggende for den pårørende, som ofte bliver lidelsesfælle og følger med på den nedtur, som er en naturlig konsekvens af afhængighedens udvikling.

Menu