Du er ikke bare dig.

Du er ikke bare dig. – Du kommer af nogen og noget.

Dette er til dig:

 1. der føler livet passerer forbi som et lyntog, hvor du står tilbage på perronen og ikke kom med.
 2. der er forælder til børn og unge, der mangler livsmod og selvværd
 3. der savner indre fred og ro med at være dig og det, der skabte dig

Gennem vores familie – og slægten gennem generationer, er vi blevet påvirket af det nærmiljø, vi er født ind i – og ”designet til”, allerede i fostertilstand, at tilpasse os.

Det handler ikke om, der kommer ulykker din vej, men om, hvordan håndterer du det, når ulykken sker. Forsøger du, som udgangspunkt at leve livet, eller at undgå den? Tager du de chancer, der muligvis bliver dig givet, eller skaber du selv indholdet og kvaliteten i dit liv?

Ved du grundlæggende om dig selv:

 1. ”Jeg kan bevare mig, og være med det, der sker, lige nu”.

Eller reagerer du (ubevidst) med:

2. ”Jeg mister mig selv og min verden falder sammen, når dette sker”.

Der er et levet liv til forskel på 1 og 2.

Bevar mig vel. – Om du vil det eller ej.

Vi er forbundne med vores familie og slægt. Der er en genetisk tilknytning, du ikke kan forhindre. Mange, mange mennesker i din familie/slægt, kom før dig. Hvis bare en af dem, ikke havde været der, ville du heller ikke kunne være her nu. Derfor smerter det vanvittigt meget at blive ekskluderet eller udelukke sig selv fra sin familie. – Og, af samme grund at tilgive, forsone og finde hinanden igen.

Læs også:  Du bliver, hvad du siger om dig selv

Der var, for nogen mere end andre, nok at se til, da vi ankom til denne verden. Men alle, har vi måttet tilpasse os, ved at give afkald på noget i os selv. Det krævede, vi forlod os selv og var for – og med andre. Vi kalder det opdragelse, dannelse, pli´ eller socialisering. Nødvendigt, hvis vi skal have mulighed for at begå os vel i relation til andre mennesker og i samfundet.

Denne handel og vandel kan have kostet dyrt – for nogen mere end andre.

Derfor, er mange af os, f.eks. optaget af eller direkte underlagt: ”hvad tænker andre om mig.” Hvad vi bør/burde, skal/må og ikke må. Kort sagt, at leve op til den fastsatte norm andre sætter for os.

Er der nogenlunde balance mellem at give og tage, så går det nok alt sammen. Men..

Nogle af os er parate til at gå virkelig langt i parforhold, i venskaber, i familien eller på jobbet, af frygt for ikke at være go´ nok, at blive forladt, afvist og udelukket fra fællesskabet. Vi bliver derfor nemt en servicerende tjener i eget hjem, ”pleaseren” på jobbet eller den ”ven” eller partner, ingen rigtig gider, og mangler respekt for.

Vi kan kende det på f.eks.:

 • Følelsen af forkerthed, der ofte fremstår underlig diffus for den, der bærer følelsen
 • Lavt selvværd, der begrænser og gør det indre personlige rum, trangt (jalousi, misundelse, fordømmelse og fordomme)
 • Bekymringer… grænsende til angst, fordi der er lagt en ubevidst fortælling ind om, at livet er farligt. ”Pas på, pas på, pas på”, som mor har sagt….
 • Afhængighed af piller, alkohol, trøstespisning, andre mennesker, sex, tasker/sko, konflikt- afhængig, stress, ensomhed og ”you name it”, = kompensationer for de følelser, der ikke er til at holde ud. Igen, fordi vi har lært en lektie om, at vores egentlige følelser, i deres rene form, var der ikke plads til. Dem ser vi helst ikke. ”Du må styre dig”…. som far ville have sagt.
Læs også:  Kan du tilgive dig selv

Er du også din egen værste fjende eller bare begrænsning?

Du er ikke bare dig. Du kommer ud af en familie- en hel slægt. De lever i dine celler, i dit DNA.

Engang var du, i din mulighed for at overleve, dybt afhængig af at være tilpasset – og derfor loyal, overfor din familie – og slægt. Det var lige her, meget tidligt i dit liv, du fik dannet de indre mønstre, dine strategier, der i dag præger dig – mest og især, når du er presset. Det er lige her, du sælger ud af dig selv – for meget.

Historien gentager sig.

Kender du det at nogle familier er mere udsatte end andre?

 • Bliver oftere og tidligere ramt af sygdom og død.
 • Sorg og kriser, der ikke bliver overvundet, men bliver bestemmende resten af livet.
 • Skilsmisser, der gentages generation efter generation.
 • Misbrug som løsning på problemer med f.eks. lavt selvværd

Det er dig, der skal løse problemer, du ikke selv har skabt.

Du er ikke bare dig. Din opvækst er med stor sandsynlighed, præget af slægtens problemstillinger. Det være sig alt fra lavt selvværd, bekymringer grænsende til angst, afhængighed, konflikter, til stress, ensomhed – og ’you name it’.

Du har sikkert også lovet dig selv: ”Jeg vil aldrig gøre som mine forældre gjorde i min barndom”. Og alligevel sker det. Det er en gammel klassiker, der ofte falder til jorden, når vi selv bliver forældre. På en eller anden besynderlig måde, kommer vi til at gøre nøjagtig det samme, medmindre vi får bearbejdet problemet eller brudt med uhensigtsmæssige mønstre. Det er desværre ufravigeligt sandt.

Læs også:  Følelsen af utilstrækkelighed

Familieopstilling, er en både blid og effektfuld måde at få lagt de bagvedliggende, nedarvede mønstre bag sig. Gennem at eksternalisere, opnår vi ”at kunne se skoven for bare træer” (eksternalisere: at adskille problem og person. Fordelen ved dette er, at man ikke er et problem, man har et problem). Pludselig bliver det meget lettere at være med, se mønsteret – og ikke mindst, hvad der sker. Hvad det er, vi loyalt, har efterlevet.

Når vi får denne indsigt, bliver det langt mere tydelig, hvad der kan og skal gøres, og ikke mindst, hvad der skal gives slip på. Med indsigten kommer modet og lysten til at gå vejen hjem til sig selv.

”Det bedste du kan gøre for dig, er at være rigtig god til at være dig.” Jern Henrik

Link til kurset: https://ella-krog.dk/familieopstilling/  individuelt eller i små grupper på 4-5 personer.

ELLA´s Verden på FB

Menu