Noget at have livet i……

Når du er dygtig til at udføre noget – noget du er glad for – bliver det også nemmere at lære og være med det, der er svært. For så har du noget at have livet i. Noget du ved, du er god til.

Mange voksne trives ikke i deres job. Mange børn og unge trives ikke i deres læringsmiljøer i hjemmet eller i skolen. Alt for mange gange sker det, at vi bliver opgivende, magtesløse og endda syge af de miljøer, vi færdes i.

Om du studerer for at bestå en eksamen, opnå vægttab, ændre livsstil – eller du er ramt af ensomhed, stress, isolation og drænet for energi, er sekundært. Det, der er vigtigt – og det, der skal erkendes, er, at du – eller én du kender, er fanget i sin mistrivsel. Låst fast i forvrængede billeder af virkeligheden, ”ude af sig selv”. Der er skabt en tilstand af frygt og ikke ret mange mennesker formår at vokse og udvikle sig med frygt.

Det, der dybest set, er blevet misforstået, er, at livet vil os det godt.

Livet er givet os, for at vi skal leve, lære, glædes og udvikles. Men, når vi har mistet tilliden og troen på os selv, rammes vi af en følelse af forkerthed. En følelse af forkerthed, der maser sig ind i vores selvværd og selvtillid og dræner os for energi og glæden ved livet.

Virkelig at lære noget, gøres ikke alene i det ydre; for at opnå flotte resultater, tilpasse sig, eller at være vellidt. Det kræver, at du får fat i de enkelte ”ingredienser” – at du forholder dig til dig, dine tanker, følelser og forstår din adfærd. At du accepterer dig selv og får formuleret de forandringer, du ønsker og har behov for.

Læs også:  Fra angst til frihed, 1
At lære noget, der er svært, handler om “at skabe en ny historie”.

Bliv nysgerrig på det nye. Undlade at forsøge at have overblik, kontrol og tænke i slutresultater. ”Gå vejen” og nyd processen. På den måde kan du lære alt – ikke bare om, hvem du er, men også alt det, der er udenfor dig.
Indsigt og forståelse danner grundlaget for, at du kan anvende det nye. Og hvad er det hele værd, hvis ikke vi kan anvende det, vi har lært. Det er heri, vi finder den ægte glæde, selvtilliden, vores selvværd i fordybelsen og den sande kvalitet i at lære at turde livet.

Det er det samme princip, hvad enten det drejer sig om den ydre verden, der skal måles og vejes, eller det handler om følelser i vores indre liv. Selvforståelse og selv-indsigt danner grundlaget for at forandre dine mønstre, vaner og overbevisninger om, hvem du tror, du er.

Du behøver ikke gøre det alene, har du tænkt på det……?

Måske er det første du skal gøre, at bryde ud af din vante gænge. Bryde med “sådan gør man”. Få tjekket om gamle overbevisninger (om dig selv) holder vand. Opsøg det du savner.

Menu