Stilheden som medicin

Det er i stilheden, du er med dig selv. Så hvordan har du det?

Det er, når vi ER med os selv uden ydre støj og forstyrrelser, at vi mærker eventuelle ubalancer i vores tanker, følelser, gøren og laden. Stilheden, der her er tale om, er ment som reel stilhed. Når den er der, er der kun det, der kommer fra dig – der er dig.

Det kan være skræmmende og direkte angstprovokerende. Samtidig er det lige netop “at være med dig”, der er den bedste medicin for dig, hvis du er ramt af angst, stress eller andet, der skyldes ubalancer i din krop.

Det handler om, at vi har glemt vores indre verden i vore bestræbelser på at leve op til de krav og forventninger, vi oplever og tror, vores ydre verden forventer af os. En gang blev ubalancen sandsynligvis skabt af noget uden for dig; far, mor, lærere, kammerater og andre væsentlige personer i din opvækst. Skabt af, at du – som alle andre børn – har brug for anerkendelse, at blive set og mødt i din selvforståelse. De fleste klap på skulderen og hædersbevisninger blev givet, når vi levede op til andres forventninger, normer og værdier.

Blev du mødt i dine bestræbelser, så du også fik en god selvforståelse?

Det er langt fra sikkert. På et tidspunkt begynder vi selv at overtage “forventninger og krav – ræset”. Det bliver selvbekræftende. Vi oplever ubevidst, at “lykke”, anerkendelse, ro og fred er noget, vi skal finde uden for os selv. Det er det ikke. Det gode liv for dig er i dig allerede. Du har blot mistet kontakten til dig selv og den, du dybest set er.

Læs også:  Noget om naturlighed
Det handler alt sammen om  kommunikation.

At kommunikere er ikke blot noget, vi gør med andre. Kvaliteten/karakteren af den samtale, du har med dig, er den vigtigste af alle. Hvilke historier binder du dig selv på ærmet? Slår du dig selv med en negativ og mere eller mindre konstant talestrøm, der drukner og dræner din energi? Eller møder du dig selv med venlighed, forståelse og budskaber, der bygger dig op indefra? Tager du dig selv, dit helbred og dit liv seriøst? Er du bevidst i dine handlinger om, at dit liv er dit ansvar?

Tør’ du møde dig i stilhed?

Hvis du gør, kan du stille og roligt træne dig selv til en langt større grad af ro, overskud, indre frihed. Stilheden øger simpelthen din produktivitet, din kreativitet. Du bliver langt bedre til at koble fra og prioritere, hvad der er godt for dig. Du får taget hånd om dine indre konflikter og dilemmaer, der ofte beror på fejlfortolkninger og misforståelser skabt i den ydre verden. Du bliver i stand til at overkomme meget mere.

Meditation og mindfulness.

Et rigtigt godt værktøj er meditation. ALLE har 3 min. et par gange om dagen – også du. Det er alt, hvad det kræver for at komme i gang. At leve ‘mindful’ bevirker, at du begynder at kunne være med det, der er, uden at kæmpe med virkeligheden og uden at dømme dig selv og andre, men med accept af den du er lige her og lige nu. Du er med det, der er. Det er stærkt! Og det kan også blive dit liv ♥

Læs også:  Indlæringsvanskeligheder

Jeg vil anbefale dig at søge viden om meditation og mindfulness. Det er stærke værktøjer. Søg et fællesskab omkring det i starten, så du kan høste og udveksle erfaringer. Gør det for dig … det er medicin uden bivirkninger.

https://ella-krog.dk/mindfulness_og_meditation/

Er der nogle derude, som har henvisninger/links til gode artikler eller sider om emnet, øvelser eller anden erfaring, I gerne vil dele – så skriv endelig i kommentarfeltet herunder og lad andre få glæde af det. Tak for din omsorg.

Menu