Selvudvikling gennem dialog og ny indsigt

Du får redskaber til at få nye perspektiver på dig selv og dine handlemuligheder.

”For mig handler selvudvikling ikke om at vi skal lave os om eller udskifte negative selvbilleder med nogle mere positive. Selvudvikling er netop at fremelske noget smukt og forunderligt, der allerede findes inde i os”. (citat: Ole Vadum Dahl)

For dig, der ønsker:
Ny indsigt i dig selv og dit liv, gerne vil forholde dig til dig selv i dialog med andre, ønsker nye perspektiver på de udfordringer du møder privat eller arbejdsmæssigt, søger et fællesskab hvor vi tør røre og blive rørt, vil et trygt fællesskab, som gør det muligt at få sat ord på tankerne og følelserne, ønsker at prioritere andre ting, men ved ikke hvordan du kommer i gang, ofte havner i de samme utilfredsstillende roller, mønstre og situationer.Troen

Kurset veksler mellem inspirerende oplæg og opgaver. Drøftelser i plenum og i grupper.

Du får:
Bedre kontakt til dine egne ressourcer.
Større bevidsthed omkring din indre balance, værdier og handlemønstre.
Mod til at folde dig ud og nyde at udleve dit potentiale.
Du får et indgående kendskab til at forstå dine følelser.
Mulighed for at forholde dig mere nuanceret ud fra en ny indsigt i dig selv.
Anderledes løsningsmuligheder.

Næste
Ingen planlagt.

Vilkår gældende for afholdelse i ELLA´s egne lokaler
Deltagere: min. 4 – max 8 personer.
Varighed: 4 timer.

Pris
800 kr. – se betalingsvilkår.

Interesseret? Henvend dig her:

Dit navn *)

Din e-mail *)

Hvilket kursus/foredrag drejer det sig om *)

Din besked

*) skal udfyldes